ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

zagorin Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί, Διαγωνισμοί

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση …