Έδαφος & Περιβάλλον

Τα εδάφη της περιοχής είναι ελαφριάς σύστασης, καλώς σταγγιζόμενα λόγω του επικλινούς, καλής γονιμότητας με ποσοστό οργανικής ουσίας 2-3% και pH 5,5-6.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό με θαλάσσια επίδραση, υγρό με υψηλή βροχόπτωση και χιόνι τους χειμώνες αλλά με ήπιες θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε μέτριες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.

Καλλιεργητικές Τεχνικές

 • Φύτευση

  Η φύτευση των δέντρων γίνεται σε λάκκους που ανοίγονται με τα χέρια λόγω δυσκολιών που παρουσιάζει το έδαφος (ανομοιομορφία, κλίση).

 • Κλάδεμα

  Το κλάδεμα των δέντρων γίνεται με το χέρι με απλά ψαλίδια κλαδέματος και πριόνια. Το σχήμα κλαδέματος που επιδιώκεται είναι το ελεύθερο κυπελλοειδές, με προσπάθεια να επιτυγχάνεται ο καλός αερισμός του δέντρου το καλοκαίρι και η καλή έκθεση των μήλων στο φως. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα η διαμόρφωση είναι περισσότερο ορθόκλαδη ώστε να αποφεύγονται οι σοβαρές ζημιές από τις χιονοπτώσεις του χειμώνα.

 • Ξελάκωμα

  Την ίδια εποχή συγχρόνως με το κλάδεμα γίνεται και το «ξελάκωμα» των δέντρων. Δημιουργείται λάκκος γύρω από τη βάση του κορμού, ώστε να γίνεται καλύτερος εξαερισμός του λαιμού και των ριζών του δέντρου, ώστε να αποφεύγουμε τις σήψεις του λαιμού και τις σηψιρριζίες.

 • Λίπανση

  Η λίπανση των δέντρων γίνεται με βασικά λιπάσματα το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου με διάφορες μορφές λιπασμάτων και ανάλογα με την αντίστοιχή εδαφοανάλυση. Τα λιπάσματα τοποθετούνται περιμετρικά σε κάθε δέντρο και σε απόσταση 1-1,5 μέτρα από τον κορμό, σε γούρνες και γίνεται παράχωμα. Επίσης γίνεται χρήση οργανικών λιπασμάτων και ιδιαίτερα καλά χωνεμένης κοπριάς κάθε 2-3 χρόνια, όπως επίσης και ασβεστώσεις των εδαφών ανά 2 χρόνια. Η λίπανση ολοκληρώνεται με χρήση επιφανειακών λιπασμάτων εάν χρειασθεί από το Μάιο έως τον Ιούλιο.
  Η μηχανική καλλιέργεια στην περιοχή μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους. Στο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται κοπή των ζιζανίων με χλοοκοπτικά μηχανήματα 2-3 φορές μέσα στην καλλιεργητική περίοδο.

 • Αραίωμα

  Αρχές καλοκαιριού και όταν ο καρπός έχει φθάσει στο κατάλληλο στάδιο «μέγεθος καρυδιού», γίνεται το αραίωμα τους, ώστε οι εναπομείναντες καρποί να αποκτήσουν ικανοποιητικό μέγεθος. Ταυτόχρονα με το αραίωμα γίνεται και η αφαίρεση των περισσότερων ετήσιων κλάδων «λαίμαργων» ώστε να επιτευχθεί καλός εξαερισμός των δέντρων.

 • Ψεκασμοί

  Από τις αρχές Απριλίου με την εμφάνιση της «πράσινης κορυφής» ξεκινούν οι ψεκασμοί των δέντρων. Ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και φερομονικών παγίδων το οποίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνει τακτικά τους παραγωγούς με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε η χρήση των φυτοπροστατευτικών να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και με το λιγότερο αριθμό επεμβάσεων.

 • Πότισμα

  Τα κτήματα της περιοχής είναι αρδευόμενα σε ποσοστό περίπου 95%. Το πότισμα γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό με κατάκλυση από κοινοτικά νερά καλής ποιότητας που προέρχονται από πηγές της περιοχής.

 • Συγκομιδή

  Η συγκομιδή ξεκινάει περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου και διαρκεί περίπου 1 μήνα. Πριν ξεκινήσει η συγκομιδή πραγματοποιείται έλεγχος βαθμού ωριμότητας των φρούτων από τους Γεωπόνους του Συνεταιρισμού και δίδονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τον ακριβή χρόνο συγκομιδής. Μ’ αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ποιότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος και αποφεύγονται σε μεγάλο ποσοστό οι φυσιολογικές – μετασυλλεκτικές ασθένειες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.

Φυτοπροστασία


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης διαθέτει ένα αξιόλογο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών – φερομονικών παγίδων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση μυκήτων και εχθρών.

Το δίκτυο αποτελείται από: 13 μετεωρολογικούς σταθμούς πρόβλεψης μυκητολογικών ασθενειών (κυρίως Φουζικλάδιο, Ωίδιο κλπ) καθώς και 35 φερομονικών παγίδων (Καρπόκαψας – Νάρκης) που είναι διασκορπισμένες στην ευρύτερη περιοχή της Ζαγοράς.

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων βοηθά ώστε η χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων να είναι καλύτερα στοχευμένη με συνέπεια λιγότερες εφαρμογές.


Νέες Καλλιέργειες

Ακολουθώντας τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική, έχει ξεκινήσει η καλλιέργεια μηλιάς και αχλαδιάς σε χαμηλότερα σχήματα (πυκνή φύτευση).

Placeholder
Placeholder

 • timeline_1001
 • Agricultural
  Cooperative
  of Zagora-Pilio

For more than 100 years the Cooperative supports the producers and their land and will continue with the same vision towards the future.

Photographs

Interesting

 • Χοιρινό ψητό κρασάτο με μήλα
  Χοιρινό με μήλα
 • Ημερολόγιο 2016

certifications_eng