ZAΓΟΡΙΝ: Ενέργειες για κατοχύρωση Π.Ο.Π. στα κάστανα του Πηλίου

zagorinnews, Δελτίο Τύπου

Μία νέα προσπάθεια ανάδειξης της ταυτότητας τοπικού προϊόντος σε υψηλό επίπεδο, πέραν του μήλου Ζαγοράς, διεξάγει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από το εμπορικό σήμα ZAGORIN. Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, ο Συνεταιρισμός ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας – μέλους της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Προέλευσης – αποφάσισε πως είναι κρίσιμο να πρωτοστατήσει σε μια νέα φάση ως προς το κάστανο Πηλίου, όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές είναι ταυτόσημο με την ιστορία της περιοχής (ιδιαίτερα της ανατολικής πλευράς του Πηλίου). Ο Συνεταιρισμός αποτελεί μάλιστα τον πρώτο φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχύρωσε το 1996, Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για το μήλο, «Μήλα Ζαγοράς Πηλίου» και το κάστανο στοχεύει να είναι το επόμενο βήμα του.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια σχετικής ενημερωτικής σύσκεψης υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Απόστολο Μπίλλη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2022 στη Λάρισα, εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα που οδηγεί στην προσθήκη νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) και  ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ), στη λίστα των είκοσι ήδη πιστοποιημένων προϊόντων της Θεσσαλίας. H πρόσκληση αφορά στην επιχορήγηση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από τους δικαιούχους φορείς, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2012 της Ε.Ε, όπως ισχύει. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είχαν αποκλειστικά τα συνεργατικά σχήματα.

Σκοποί του έργου είναι:

  • Η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, η σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα, με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, με τον πολιτισμό, με τα ήθη και τα έθιμα της παραγωγής των τοπικών κοινωνιών, η ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της περιοχής και η παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών του Πηλίου και της Θεσσαλίας ευρύτερα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Η βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, η προάσπιση και προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών που εμπλέκονται στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, η ανάπτυξη του αγροτουρισμού και τουρισμού μέσω της διασύνδεσής τους με τον πολιτισμό και τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, η παροχή σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών για στοιχεία των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, η προώθηση και αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, η διασύνδεση τοπικών παραγωγών με τον τουρισμό στο πλαίσιο της πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των τοπικών γεωργικών προϊόντων και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η κατοχύρωση ΠΟΠ να αφορά όλες τις κοινότητες του Πηλίου που παράγουν κάστανο και να μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και από άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή. Άλλωστε για το λόγο αυτό, πριν την υποβολή της πρότασής του, ο Α.Σ. Ζαγοράς, προσκάλεσε σύσκεψη με θεσμικούς εκπροσώπους των παραγωγών και επιχειρηματίες της αγοράς καστάνων από την ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, προκειμένου να ενημερώσει για την ενέργειά του, η οποία εφόσον τελεσφορήσει προβλέπεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για όλους. Στο σημείο αυτό ο Συνεταιρισμός, πέραν όλων όσων εργάστηκαν μέχρι τώρα για την σύνταξη του φακέλου, ευχαριστεί δημόσια τον κο. Βασίλειο Κ. Καουνά, που με τις αναζητήσεις του εμπλουτίζει τακτικά το υπάρχον ψηφιακό αρχείο της Οργάνωσης, με τεκμήρια ιστορίας της αγροτικής παραγωγής στη περιοχή. Το ψηφιακό αρχείο του Συνεταιρισμού που εμπλουτίστηκε και από παραχωρήσεις μελών και εργαζομένων αποτέλεσε βασικό εργαλείο, μαζί με το δίτομο έργο της ιστορίας του Συνεταιρισμού και τα πρακτικά, ώστε να γίνει η τεκμηρίωση του ιστορικού δεσμού.

Στις αρχές της εβδομάδας ο φάκελος κατατέθηκε προς αξιολόγηση για χρηματοδότηση στην Περιφέρεια και τα επόμενα βήματα οδηγούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενέργεια του Συνεταιρισμού αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι τα συλλογικά σχήματα των παραγωγών, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη πολιτική ηγεσία μπορούν να αναπτύξουν στον βαθμό που της αξίζει, την ελληνική παραγωγή.