Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Τροφίμων αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του πρωτογενή τομέα.

zagorinnews, Δελτίο Τύπου

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε το 2018 ότι η 7η Ιουνίου θα υιοθετηθεί ως η “Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια των  Τροφίμων”. Αυτό συνέβη μετά την πρωτοβουλία της αρμόδιας Επιτροπής για τα διεθνή διατροφικά πρότυπα «Codex Alimentarius» και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμών Τροφίμων & Γεωργίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «FAO–WHO», όπου αναγνωρίστηκε η παγκόσμια επιβάρυνση των τροφιμογενών νοσημάτων που επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών, και ιδίως τα παιδιά κάτω των 5 ετών και τα άτομα που ζουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Το θέμα για το 2021 είναι: “Safe food now for a healthy tomorrow – Ασφαλή τρόφιμα τώρα για ένα υγιές αύριο” και τονίζει ότι  η παραγωγή και η κατανάλωση ασφαλών τροφίμων έχουν άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την οικονομία. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί κοινή ευθύνη μεταξύ των κυβερνήσεων, των παραγωγών και των καταναλωτών ενώ όλοι μας έχουμε ρόλο στη διαδρομή που καλύπτει κάθε τρόφιμο από το χωράφι μας μέχρι το πιάτο μας (Food Safety is everyone’s business).

Οι 5 παροτρύνσεις για δράση είναι: α) «Ensure it’s safe» – Εξασφαλίστε ότι είναι ασφαλές – Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για όλους. β) «Grow it safe – Αναπτύξτε το με ασφάλεια – Οι γεωργοί και οι παραγωγοί τροφίμων πρέπει να υιοθετούν καλές πρακτικές. γ) «Keep it safe» – Διατηρήστε το ασφαλές – Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή. δ) «Know what’s safe» – Μάθετε τι είναι ασφαλές – Οι καταναλωτές πρέπει να μαθαίνουν για τα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. ε) «Team up for food safety» – Συνεργαστείτε για την ασφάλεια των τροφίμων – Ας συνεργαστούμε για ασφαλή τρόφιμα και καλή υγεία.Στο μήνυμα της ημέρας αναφέρεται μάλιστα ότι η αναγνώριση της συστημικής σύνδεσης μεταξύ της υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών, του περιβάλλοντος και της οικονομίας θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές μας ανάγκες ως ανθρωπότητα.

Η σημερινή ημέρα και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που τιμήθηκε μόλις δύο μέρες πριν, στις 05 Ιουνίου, αποτελούν οπωσδήποτε συγκοινωνούντα δοχεία σε μια εποχή που η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κομβική απαίτηση όλων και περισσότερων οργανισμών αλλά και πολιτών.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από τα Π.Ο.Π. μήλα με το εμπορικό σήμα “ZAGORIN” θεωρεί ότι το μήνυμα της 07ης Ιουνίου είναι αναπτυξιακό εργαλείο για την ίδια την Οργάνωση, το έχει καταστήσει βασικό συστατικό της λειτουργίας του εδώ και δεκαετίες και εξελίσσει διαρκώς τις πρακτικές που ακολουθεί με βάση το τρίπτυχο, προστασία παραγωγού, διασφάλιση καταναλωτή, διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Κεντρική στρατηγική επιλογή αποτελεί η διακίνηση προϊόντων με μηδενικά κατά το δυνατόν υπολείμματα από δραστικές ουσίες φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής και του συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων που ακολουθεί, αναπτύσσει καινοτόμες πρακτικές στα αγροκτήματα των μελών και στις εγκαταστάσεις μετασυλλεκτικής διαχείρισης των προϊόντων. Τα ανωτέρω συστήματα που εφαρμόζει στηρίζονται στις απαιτήσεις των προτύπων AGRO2, GLOBALGAP/GRASP, ISO22000, αλλά και στα ιδιωτικά πρότυπα από αλυσίδες Super-market. Για τα παραπάνω πρότυπα ο συνεταιρισμός ελέγχεται, επιθεωρείται και πιστοποιείται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης καθώς και από τις αλυσίδες που προμηθεύει προϊόντα. Στα πλαίσια των παραπάνω συστημάτων αναπτύσσονται φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές όπως παραδειγματικά η καταπολέμηση εντόμων χωρίς ψεκασμούς και η δράση για ανακύκλωση ύδατος στο διαλογητήριο, μέσω του προγράμματος LIFE PureAgroH2O.

Όλα τα προαναφερόμενα, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για τα μήλα, καταδεικνύουν ότι τα μήλα και τα υπόλοιπα προϊόντα που διακινεί ο Συνεταιρισμός, σε όλη την πορεία τους, ακολουθούν τις σύγχρονες επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορθές γεωργικές πρακτικές.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, καθιστά τις πρακτικές που επιτάσσει η παγκόσμια κοινότητα για τα ασφαλή τρόφιμα, βασικό μέρος της ίδιας της ανάπτυξής του, ενώ η γενικότερη ενσωμάτωσή τους από τη συλλογικότητα, αποτελεί παράδειγμα για τη συνεισφορά που μπορεί να έχει το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στη διαφύλαξη των καταναλωτών και στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.