Πρόγραμμα erasmus

zagorin Δραστηριότητες Leave a Comment

Επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας EMILIA ROMAGNA με παρουσίαση των δραστηριοτήτων της περιφέρειας και τον καταλυτικό της ρόλο στην απορρόφηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων προς όφελος των Συν/σμων της Περιφέρειας.

Share this Post

Leave a Reply