Διαγωνισμός Φωτογραφίας Facebook & Instagram 11 ώς 25 Δεκεμβρίου 2019

zagorinnews, Ανακοινώσεις

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού Φωτογραφίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 #FotoCompetitionZagorin – Δεκέμβριος 2019

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΖΑΓΟΡΙΝ

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook ή το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook ή το Instagram, αλλά η εταιρεία AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ – ΖΑΓΟΡΙΝ, ως διαχειριστής της σελίδας Facebook και Instagram του ZagorinApple (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»). Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Facebook ή το Instagram. Το Facebook και το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook και του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 11.12.2019 στις 00:01π.μ. (EET) και λήγει στις 25.12.2019 στις 23:59μ.μ. (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των παρόντων όρων συμμετοχής.

Ο Διαγωνισμός

Ο Διαγωνισμός φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που διοργανώνεται αποκλειστικά από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό  Ζαγοράς Πηλίου – ΖΑΓΟΡΙΝ, έχει ως περιεχόμενο την ανάρτηση φωτογραφιών με μήλο ZAGORIN είτε στο Facebook είτε στο Instagram, η λήψη των οποίων θα γίνει σε αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς της περιοχής του διαγωνιζόμενου που να αποτελεί ευρείας πρόσβασης από το κοινό χώρο (Παραδείγματα: Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, Καμάρα Θεσσαλονίκης, παιδική χαρά μιας περιοχής, μία προτομή στη πλατεία ενός χωριού, παλαιό κάστρο κάποιας πόλης, λιμάνι κάποιας πόλης σε σημείο χαρακτηριστικό όπως φάρος Αλεξανδρούπολης, μνημείο Αργούς Βόλος, κλπ). Ο Συνεταιρισμός, πέραν των δώρων που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω προς τους νικητές, θα προσφέρει το ποσό των 300 ευρώ σε ένα κοινωνικό φορέα επιλογής του νικητή του οποίου η φωτογραφία θα καταταχθεί πρώτη. Από τον νικητή θα ζητηθεί να υποδείξει ο ίδιος τον κοινωνικό φορέα και ο Συνεταιρισμός θα καταβάλλει τα χρήματα. Ο υποδειχθείς από τον νικητή κοινωνικός φορέας της περιοχής του, κατά προτίμηση, θα πρέπει να είναι φορέας φροντίδας ή προστασίας ανηλίκων.

Κυρίαρχο στοιχείο του Διαγωνισμού είναι να είναι ευκρινές στην εικόνα το μήλο ZAGORIN και ο χώρος ευρείας πρόσβασης που γίνεται η λήψη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, εκτός από τα ίδια τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή δεν εξαρτάται από την ποσότητα αγοράς προϊόντων, απαιτείται όμως τουλάχιστον η προβολή στη φωτογραφία ενός γνήσιου μήλου ZAGORIN (Κριτήριο γνησιότητας: Το οβάλ σχήματος αυτοκόλλητο γνησιότητας να είναι εμφανές). Από την ποσότητας αγοράς προϊόντων δεν απορρέει κανενός είδους προνόμιο. Ο συμμετέχων πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram όπου είναι αναρτημένος ο διαγωνισμός ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι, οι συμμετέχοντες να δημοσιεύσουν φωτογραφία στο προσωπικό τους λογαριασμό Facebook ή Instagram είτε των ίδιων, είτε των ίδιων μαζί με άλλα άτομα στην οποία θα παρουσιάζουν ένα μήλο ZAGORIN, συνδέοντας το αποκλειστικά με την περιοχή διαμονής τους αφού στη φωτογραφία θα πρέπει να φαίνεται ευκρινέστατα ένας δημόσιος χώρος είτε ευρέως γνωστός, είτε γνωστός στη τοπική κοινωνία (π.χ.  μια παιδική χαρά στη σε ένα χωριό., η Ακρόπολη ή ο Λευκός Πύργος, ιεροί ναοί, δημοτικά πάρκα, αγάλματα και προτομές, μνημεία, πλατείες και φυσικά σημεία όπως π.χ. καταρράχτες ή ηφαίστεια).

H Δημοσίευσή τους θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένα “hastag”, όπως αναφέρονται παρακάτω: #zagorinapple #FotoCompetitionZagorin.

Επίσης στη δημοσίευση φωτογραφίας θα πρέπει να γίνει και κοινοποίηση παρουσίας από τα αντίστοιχα Social Media που θα χρησιμοποιηθούν είτε στο σημείο αν αυτό είναι εφικτό, είτε στη περιοχή ευρύτερα (π.χ. Πλατεία Ειρήνης – Κομοτηνή ως σημείο ή Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα).

Πέραν της δημοσίευσης στον προσωπικό λογαριασμό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν επισυναπτόμενη τη φωτογραφία σε e-mail στον λογαριασμό ZagorinCompetitions@gmail.com, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους με πατρώνυμο, το έτος γέννησής τους, και την περιοχή διαμονής τους, με πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση συμπεριλαμβανόμενου του ταχυδρομικού κώδικα όπως επίσης να συμπεριλάβουν αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το email πρέπει να φέρει ως θέμα τη φράση Διαγωνισμός Δεκ19,  το επώνυμο του διαγωνιζόμενου και τη περιοχή (π.χ. Διαγωνισμός Δεκ19 – Παπαδόπουλος -Σέρρες).

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον επιθυμούν μπορούν να “ακολουθήσουν” τις αντίστοιχες σελίδες του διαγωνισμού στο Facebook και στο Instagram. Επίσης σύμφωνα με τη κρίση τους να κοινοποιήσουν τις αναρτήσεις του Συνεταιρισμού για τον διαγωνισμό στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Περί του Διαγωνισμού και της Διαδικασίας Συμμετοχής στο τέλος του παρόντος παρατίθεται παράρτημα με τις απαιτούμενες ενέργειες.

Αξιολόγηση – Νικητές

Οι φωτογραφίες από τους συμμετέχοντες που θα ακολουθήσουν την διαδικασία θα εξεταστούν από κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από ειδικούς – επαγγελματίες φωτογράφους και από εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού. Από τη διαδικασία θα αναδειχθούν τρεις νικητές.  Οι νικητές θα κερδίσουν από ένα διήμερο στη Ζαγορά Πηλίου με μία διανυκτέρευση και ένα γεύμα (το γεύμα ισχύει για τον/την πρώτο/η και τον/την δεύτερο/η κατά σειρά, ο/η τρίτος/η θα λάβει μόνο διαμονή) που θα καλύψει ο Συνεταιρισμός σε κατάστημα της περιοχής. Οι τρεις νικητές/τριες θα λάβουν επίσης δωρεάν προϊόντα του Συνεταιρισμού (μήλα Ζαγορίν, πετιμέζι από Π.Ο.Π. Φιρίκια) αξίας 50 ευρώ, με την έλευσή τους στη Ζαγορά.

Ο κάθε νικητής προκύπτει με αξιολόγηση της φωτογραφίας του  μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το πέρας των διαγωνιστικών ημερών. Πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα λογίζονται ως μία (1). Σε περίπτωση ισοπαλίας νικητών θα γίνει κλήρωση μεταξύ των δύο τελευταίων της κατάταξης.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός κι αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο για τα οποία ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στον διαγωνισμό και δημοσίευσης φωτογραφικού υλικού του ανηλίκου ή του περίγυρού του.

Διαδικασία επιλογής νικητών

Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται κατόπιν προβολής όλων των φωτογραφιών που θα παραληφθούν, κεκλεισμένων των θυρών, από την επιτροπή που θα αποτελείται από τέσσερις ειδικούς και έναν εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού. Τα βιογραφικά των ειδικών θα αναρτηθούν στις αντίστοιχες σελίδες στα social media του Συνεταιρισμού. Με τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού, εντός δεκαημέρου, θα αξιολογηθούν οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων οι οποίοι ακολούθησαν την ως άνω οριζόμενη διαδικασία για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει χωρίς προειδοποίηση τη περίοδο αξιολόγησης. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και οι φωτογραφίες τους θα κοινοποιηθούν στις σελίδες Facebook και Instagram του Συνεταιρισμού. Οι τυπικές διαδικασίες για την αποδοχή του δώρου και το χρονικό όριο απολαβής του, διευκρινίζονται κατ’ ιδίαν με τον κάθε νικητή. Ως προς τον κοινωνικό φορέα επιλογής του πρώτου νικητή, κατόπιν συνεννόησης θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή στις ως άνω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο κάθε νικητής.

Τα κριτήρια επιλογής των νικητών καθορίζονται ελεύθερα από την Επιτροπή, με βάση κυρίως καλλιτεχνικές – απεικονιστικές απαιτήσεις. Η επιτροπή δεν έχει υποχρέωση γνωστοποιήσεως των κριτηρίων στους διαγωνιζόμενους, ούτε αιτιολόγησης της κρίσης της.

Κατά της απόφασης της Επιτροπής δεν προβλέπεται ένσταση, ούτε άλλο ένδικο μέσο και το αποτέλεσμα της γίνεται, κατά δήλωσή τους, αναντιρρήτως δεκτό από τους διαγωνιζόμενους.

Η δωρεάν συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του δώρου με μετρητά ή με άλλα δώρα. Αποκλείεται η ανταλλαγή του δώρου. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δώρου σε τρίτους. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου – ZAΓΟΡΙΝ.

Διευκρινίζεται ότι κατόπιν αξιολόγησης, θα οριστούν και τρεις αναπληρωματικοί, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος από τους αξιολογηθέντες νικητές δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Οι τρεις αναπληρωματικοί θα λάβουν ως δώρο δύο κιλών συσκευασία με μήλα ή δύο τεμάχια (μπουκάλια 100 ml) με πετιμέζι από Φιρίκια Π.Ο.Π. Πηλίου, στη διεύθυνσή τους.

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία διαπιστωθεί ότι είναι ανήλικοι και δηλώνουν συμμετέχοντες. Η μόνη περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων που γίνεται αποδεκτή είναι η δημοσιευμένη σε προσωπικό λογαριασμό φωτογραφία να αποσταλεί από ενήλικα κηδεμόνα, ο οποίος θα δεχθεί ειδικές ερωτήσεις τηλεφωνικά για την πιστοποίηση της συγκατάθεσής του και ανάλογα θα κριθεί η όχι η αποδοχή της συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τις αιτίες. Ο διοργανωτής μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός του για παράδειγμα όταν για τεχνικούς λόγους (π.χ. λόγων ιών στο σύστημα υπολογιστών, παρεμβολών ή σφαλμάτων στο υλισμικό ή/και λογισμικό) ή νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση aszagorin@gmail.com Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

Κατάθεση όρων διαγωνισμού

Οι παρόντες όροι θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού www.zagorin.gr και ο Διοργανωτής φέρει την ευθύνη να γνωστοποιήσει και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό είναι προϊόν νομικού ελέγχου και είναι κατατεθειμένοι στην αρμόδια δικηγόρο Βόλου, Ελένη Καραγεωργίου, οδός Κ. Καρτάλη 172, T.K.38221  απ’ όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.

Λοιποί κανονισμοί

Επιπλέον ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να αλλάξει τους παρόντες όρους συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδική ειδοποίηση εφόσον αυτό απαιτείται για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Ο Διοργανωτής διατηρεί αναφαίρετο δικαίωμα, οτιδήποτε που αφορά τον διαγωνισμό να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα www.zagorin.gr

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: aszagorin@gmail.com. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν.

Ισχύει το Ελληνικό Δίκαιο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

– Οι διαγωνιζόμενοι αναρτούν φωτογραφία στους προσωπικούς τους λογαριασμούς Facebook ή Instagram με τα “hastag”  #zagorinapple #FotoCompetitionZagorin στην οποία πρέπει να φαίνεται μήλο ZAGORIN με το αυτοκόλλητο και η ευκρινώς ένα σημείο αναφοράς της περιοχής τους, κάνοντας και κοινοποίηση παρουσίας στο σημείο ή την περιοχή.

– Αποστέλλουν με email τη φωτογραφία στη διεύθυνση ΖagorinCompetitions@gmail.com βάζοντας ως θέμα ΔιαγωνισμόςΔεκ19 – Επώνυμο  – Περιοχή και στο email αναφέρουν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Eφόσον επιθυμούν κοινοποιούν τις αναρτήσεις του Διοργανωτή για τον διαγωνισμό στους προσωπικούς τους λογαριασμούς και κατά τη κρίση τους ακολουθούν τις σελίδες του Διοργανωτή πατώντας “like” κ.λπ.

– Ο πρώτος νικητής θα έχει το δικαίωμα να καθορίσει έναν κοινωνικό φορέα της περιοχής του που θα λάβει χρηματική βοήθεια από τον Συνεταιρισμό, ποσού 300 ευρώ, (κατά προτίμηση φορέας προστασίας ανηλίκων)

– Οι τρεις νικητές που θα αναδειχθούν από ειδική επιτροπή αξιολόγησης θα λάβουν ως δώρο 1 διανυκτέρευση σε επιλεγμένο κατάλυμα στη Ζαγορά Πηλίου. Επίσης θα λάβουν προϊόντα ZAGORIN, αξίας 50 ευρώ και οι δύο πρώτοι, κατά τη διαμονή τους στη Ζαγορά θα έχουν και 1 δωρεάν γεύμα.