Στήριγμα για τους παραγωγούς, εγγύηση για τους καταναλωτές ο Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου

zagorinnews, Ανακοινώσεις, Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριγμα για τους παραγωγούς, εγγύηση για τους καταναλωτές, με προσφορά στην κοινωνία, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου.

Στην ενίσχυση των μελών και στην ασφάλεια των καταναλωτών, σε συνδυασμό με καινοτόμες κοινωνικές παρεμβάσεις, «επενδύει»  σταθερά ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς. Με πολλαπλές δράσεις η Διοίκηση και τα στελέχη του αιωνόβιου Συνεταιρισμού, που ιδρύθηκε το 1916 και έγινε πασίγνωστος από το εμπορικό σήμα ΖΑGORIN, προσπαθούν για την ενίσχυση του μειωμένου από τις υποχρεώσεις εισοδήματος των παραγωγών, διατηρώντας παράλληλα την ήδη υψηλή  ποιότητα των προϊόντων  που διακινούνται στους καταναλωτές.  Επιπλέον, είναι καθημερινή η προσπάθεια για παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τους αγρότες, άριστου επιπέδου, μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών του Συνεταιρισμού.

Άψογη κρίνεται η επάρκεια του Κ.Ε.Α. που λειτουργεί σε συνεργασία με τη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Με τη λειτουργία της υπηρεσίας στη Ζαγορά, τα μέλη του Συνεταιρισμού αλλά και οι αγρότες της ευρύτερης περιοχές εξυπηρετούνται χωρίς περιττά έξοδα μετακινήσεων. Τα στελέχη του Κ.Ε.Α. ήδη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την εξυπηρέτηση όλων των αγροτών της ευρύτερης περιοχής ενόψει της υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Ατομικών Σχεδίων Βελτίωσης. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης Ο.Σ.Δ.Ε.,  σε μια χρονιά που οι καλλιεργητές θα κληθούν για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουν ζητήματα πρωτόγνωρα όπως αυτό της ανάρτησης και επικύρωσης δασικών χαρτών στον Νομό Μαγνησίας. Το Κ.Ε.Α. του Συνεταιρισμού έχει ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτική συγκέντρωση των μελών της Οργάνωσης με θέμα τα ατομικά σχέδια βελτίωσης, στην οποία παρέστησαν στελέχη της  GAIA. Ταυτόχρονα, ο Συνεταιρισμός προετοιμάζεται και για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα των Συλλογικών Σχεδίων Βελτίωσης με σκοπό την αναβάθμιση κυρίως του μηχανολογικού εξοπλισμού και με μεσοπρόθεσμο στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής.

Στον άξονα της στόχευσης για διατήρηση της υψηλής ποιότητας των μήλων και σταδιακό μηδενισμό των υπολειμμάτων από ουσίες προϊόντων φυτοπροστασίας, βρίσκεται και η επένδυση στην καινοτόμα μέθοδο σεξουαλικής σύγχυσης του εντόμου καρπόκαψα, το οποίο είναι άκρως βλαπτικό για τους καρπούς. Η μέθοδος παρεμποδίζει τον γενετικό πολλαπλασιασμό του λεπιδόπτερου εντόμου. Η Οργάνωση, τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί το σύστημα και ήδη επιτεύχθηκε η δραστική μείωση των ψεκασμών με τις θετικές συνέπειες που συνεπάγεται η μείωση αυτή για παραγωγούς, φυσικό περιβάλλον και καταναλωτές. Άλλωστε, η ασφάλεια και η υγιεινή των καταναλωτών αποτελεί το κύριο μέλημα των μελών και των υπευθύνων γεωπόνων που συντονίζουν γενικότερα τις καλλιεργητικές δράσεις και τον μετασυλλεκτικό έλεγχο ποιότητας των προϊόντων.  Πρωτοπορώντας, ο  Συνεταιρισμός, ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια όλα τα διεθνή και εγχώρια σχετικά πρότυπα ποιότητας λαμβάνοντας τις σχετικές πιστοποιήσεις. Πριν το 2000 εφαρμόστηκε το σύστημα HACCP και η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής ακολουθείται υποχρεωτικά και καθολικά από τα μέλη, από το 2006. Έπειτα από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες, η Κυβέρνηση ενέταξε και τα μηλοειδή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της εφαρμογής του συστήματος σεξουαλικής σύγχυσης του εντόμου. Έτσι το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της μεθόδου, δεν θα επιβαρύνει πλέον τα μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά θα καλυφθεί από πενταετές πρόγραμμα. Σημαντικό πλεονέκτημα στην εφαρμογή του συστήματος, σε σχέση με άλλες περιοχές, είναι η σχεδόν καθολική συμμετοχή των παραγωγών της περιοχής στον Συνεταιρισμό, από τον οποίο εκπονείται κεντρικός σχεδιασμός γεωτεχνικών παρεμβάσεων. Για την άρτια οργάνωση των διαδικασιών για την λήψη  της χρηματοδότησης ο Συνεταιρισμός έχει αναπτύξει συνεργασία με την καταξιωμένη εταιρία AgroQ, εκπρόσωποι της οποίας ενημέρωσαν τα μέλη για τα οικονομοτεχνικά σκέλη του προγράμματος σε συγκέντρωση παραγωγών.

Μία επιπλέον σημαντική εξέλιξη είναι η ένταξη της μηλοκαλλιέργειας σε καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης, για πρώτη φορά από φέτος. Η διοίκηση του Συνεταιρισμού είχε καθορίσει ως στόχο την ένταξη και έπειτα από υποβολή του αιτήματος σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι προσπάθειες απέδωσαν. Τα μέλη της διοίκησης και τα στελέχη, προέβαλλαν άλλωστε διαρκώς το αίτημα δημόσια, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία, ώστε να γνωστοποιηθεί ότι οι μηλοκαλλιεργητές δεν έχουν λάβει ευεργετήματα της Κ.Α.Π. Το ίδιο αίτημα άλλωστε ενέταξαν στις διεκδικήσεις τους και ο Αγροτικός Σύλλογος Ζαγοράς, αλλά και οι αντίστοιχοι Σύλλογοι Πουρίου και Μακρυράχης.  Ήδη ξεκίνησε η καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των παραγωγών με βάση υπολογισμού 47,7 ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία στο Ο.Σ.Δ.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Ζαγοράς δεν έχει ευεργετηθεί από τις πολιτικές επιδοτήσεων τα προηγούμενα χρόνια και για πρώτη φορά οι αγρότες θα εισπράξουν ποσό επιδότησης για την μηλοκαλλιέργεια.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις είναι ουσιαστικές για την κατά το δυνατόν στήριξη των μελών. Ο Συνεταιρισμός συνεχίζει ωστόσο να διεκδικεί σταθερά την εύρεση φόρμουλας για τον διαχωρισμό των συνεταιρισμένων αγροτών ή την ενίσχυσή τους στο θέμα του φορολογικού και του ασφαλιστικού. Παράλληλη απαίτηση, είναι η εκτέλεση των έργων στο οδικό δίκτυο Ζαγοράς – Βόλου που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων χωρίς πρόκληση υψηλού κόστους ζημιών.

Σημαντική είναι και η γενικότερη προσφορά του Συνεταιρισμού στη τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα, καθώς στις 13 Απριλίου, διοργανώνει με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εκδήλωση για την πρώτη επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πανελλαδικής επιστημονικής έρευνας  με θέμα την Ελληνίδα Αγρότισσα. Συνεργαζόμενοι φορείς διοργάνωσης, έπειτα από πρόταση της διοίκησης του Συνεταιρισμού, είναι ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου και όλοι οι Συλλογικοί Φορείς του Ανατολικού Πηλίου.  Την ημέρα εκείνη θα παραβρεθεί στη Ζαγορά η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κυρία Φωτεινή Κούβελα και η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Έρευνας, κυρία Μαρία Γκασούκα, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα αναλύσει τα ενδιαφέροντα επιστημονικά ευρήματα.  Στον χώρο της εκδήλωσης, που θα ξεκινήσει στις 12 το πρωί, έπειτα από πρόταση του Συνεταιρισμού Ζαγοράς θα γίνει και έκθεση των συνεταιριστικών προϊόντων της Μαγνησίας, με τη συμμετοχή των οργανώσεων του Νομού.

Δέκα μέρες αργότερα, 23 Απριλίου 2018 και ώρα 19:30 στο αμφιθέατρο « Γιάνης Κορδάτος» θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του δίτομου έργου, 1126 σελίδων,  με την ιστορία του Συνεταιρισμού, στην πόλη του Βόλου, και η προβολή του αντίστοιχου ντοκιμαντέρ. Την έκδοση θα παρουσιάσουν η Αναπληρώτρια Πρύτανη κυρία Ιωάννα Λαλιώτου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κύριος Μιχάλης Ζουμπουλάκης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Σαμαράς. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.