ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ

zagorinnews, Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση ενός ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ – ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ, κειμένου στην κτηματική περιφέρεια Ζαγοράς, εμβαδού τεσσάρων (4) στρεμμάτων περίπου, που συνορεύει γύρωθεν με αγροτικό δρόμο και με ιδιοκτησίες Δημ. Παπανικολάου, Ιωάννη Καραμάνη και Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς.

Κατώτατο όριο προσφοράς (ποσό εκκίνησης) για τη μίσθωση του προαναφερομένου αγροκτήματος – ελαιοπεριβόλου ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού στη Ζαγορά την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και από ώρα 12.00’ έως 14.00’ σύμφωνα με τους όρους, που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Συνεταιρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ζαγορά, 17  Μαϊου 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ